IC CASTELVERDE

Prove di verifica IRC primaria a.s. 2017-2018

Prove comuni IRC cl. 1a – 2a – 3a – 4a – 5a – primo quadr 2017-18

 

Prove comuni IRC cl 1a – secondo quadr 2017-18

Prove comuni IRC cl 2a – secondo quadr 2017-18

Prove comuni IRC cl 3a – secondo quadr 2017-18

Prove comuni IRC cl 4a – secondo quadr 2017-18

Prove comuni IRC cl 5a – secondo quadr 2017-18